O mně

Jsem zkušeným právníkem - advokátem s mnohaletou praxí provozujícím advokátní kancelář v Čelákovicích (s pobočkou v Praze).

Zkušenosti jsem sbíral v průběhu let při vykonávání právní praxe v předních mezinárodních advokátních kancelářích, ale i při samostatném právním zastupování mnoha domácích i zahraničních klientů. Věnuji se generální právní praxi s širokou škálou poskytovaných právních služeb.

Kromě studií práva na Právnické fakultě University Karlovy jsem rovněž absolvoval magisterský studijní program na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mám tedy unikátní možnost kombinovat pohled právníka i obchodníka. Mimo to jsem absolvoval několik postgraduálních kurzů na Trinity College na University of Cambridge (Anglie) a London School of Economics (Anglie).

Jsem autorem resp. spoluautorem řady odborných právních publikací a článků (viz sekce MÉDIA).

V minulosti jsem se také angažoval a do dnešní doby jsem zapojen v několika charitativních (pro bono) právních projektech.

Pevně věřím, že Vám budu umět pomoci, ať již je Váš problém z jakékoliv právní oblasti.

#

Specializace

 • Smlouvy

  Komplexní civilní smluvní agenda se zaměřením na smlouvy kupní, o dílo, darovací, směnné, půjčky apod.

 • Právo korporací

  Právní servis pro korporace, zakládání a změny korporací, corporate governance, obchodní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, akcionářské smlouvy, akvizice

 • Spory

  Předcházení sporům a mimosoudní řešení konfliktních situací, soudní a jiná sporná agenda týkající se vztahů ze smluv (kupních, o dílo apod.), zastupování před soudy a v rozhodčím řízení, mediace

 • Start-upy

  Specializované poradenství šité na míru novým (technologickým a jiným) hráčům vstupujícím na trh

 • Rodinné a dědické právo

  Opatrovnické věci, výživné, otcovství, rozvody, nabývání dědictví, závěti, vydědění, spory o dědictví

 • Pracovní právo

  Pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, pracovní úrazy, předcházení sporům, pracovně-právní spory

 • Nemovitosti, byty a nebytové prostory

  Kupní smlouvy a dále smlouvy darovací, směnné, smlouvy o smlouvách budoucích aj., věcná břemena, vydržení, katastrální právo, stavební řízení aj., společenství vlastníků jednotek, převody bytů, jejich nájmy, podnájmy, výměny, výpovědi, advokátní úschovy

 • Zastupování před úřady

  Přestupky (mimo jiné časté zastupování řidičů), jiná řízení před orgány veřejné správy včetně Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.

 • Právo duševního vlastnictví , ochrana osobnosti, nekalá soutěž, IT, média, reklama

  Ochrana autorů a jiných majitelů nehmotných práv, licenční smlouvy, převody nehmotných statků, ochrana před zásahem do osobnostních práv, ochrana před nekalou konkurencí, smlouvy v oblasti IT i telekomunikací, mimosoudní řešení konfliktů, spory

 • Správa a vymáhání pohledávek, úschovy peněz a dokumentů

  Komplexní servis včetně zastupování v insolvenčních řízeních

Vybrané reference

 • Spor ze smlouvy o dílo

  Zastupování významné stavební společnosti ve sporu s objednatelem (hodnota sporu cca. 60 miliónů Kč)

 • Nekalá soutěž

  Vedení úspěšného sporu pro předního producenta hygienických prostředků s nekalou konkurencí

 • Start-up

  Komplexní poradenství start-upu zabývajícího se time-sharingem

 • Odškodnění za způsobené úmrtí

  Zastupování pozůstalých ve sporu se zdravotnickým zařízením, dosaženo mimosoudní narovnání (hodnota 10 miliónů Kč)

 • Nabytí nemovitosti

  Poradenství při koupi nemovitosti pro osobnost ze světa showbyznysu v Praze (hodnota téměř 100 miliónů Kč)

 • Autorské a mediální právo

  Zastupování producenta filmu při české koprodukci

 • Duševní vlastnictví, IT

  Právní služby významnému vývojáři bezpečnostního software

 • Spor s cestovní kanceláří

  Zastupování skupiny klientů ve sporu s cestovní kanceláří ohledně nekvalitních služeb (hodnota přes 1,5 miliónu Kč)

 • Smlouvy

  Komplexní smluvní poradenství přednímu výrobci nákladních automobilů

 • Pracovní právo

  Zastupování zaměstnance při sporu se zaměstnavatelem ohledně neplatnosti výpovědi a odškodnění za pracovní úraz (hodnota sporu téměř 33 miliónů Kč)

 • Média a reklama

  Poradenství v oblasti médií, reklamy a sázkových her významnému evropskému vydavateli tisku

 • Dědické spory

  Pomoc s urovnání sporu skupiny dědiců o významnou pozůstalost (hodnota cca. 20 miliónů Kč)

Média

EU: Pracovní skupina WP 29 přijala dvě nové směrnice k GDPR, Evropsko – americká obchodní komora, 7. listopadu 2017.

V roce 2016 jsem byl nominován skupinou poslanců na člena Rady pro rozhlasové a televizné vysílání. Volba v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR proběhla dne 26. října 2016.

Attacks on domains – recurring trend? (Útoky na domény – vracející se trend?), CEE Legal Matters, 3. ročník, 3. vydání, červen 2016.

Trading Loans in the Czech Republic (Obchodování s úvěry v České republice), Cadwalander Wickersham & Taft Trade Alert, květen 2016.

Jak nalákat filmaře, Media Guru, 25. března 2016.

Právní limity kamerového monitorování v rezidenčních domech, Digitalnidomacnost.cz webzine, 13. Března 2016.

Úřad na ochranu osobních údajů se „kaje“, www.epravo.cz, 5.1.2018

Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, epravo.cz, 2.3.2018

Cookies a ochrana soukromí, Data Security Management (Tate International), 3/2018, září 2018

Whistleblowing in the Czech Republic, CEE Legal Matters, 4. ročník, 3. vydání, 4. září 2017.

Ne tak „bezpečný“ přístav (Safe Harbor) Firemní Obchod, prosinec 2015 (číslo 5-6, 2015).

Vlastnící práv duševního vlastnictví útočí na ulozto.cz, ceskapozice.cz, 1 února 2012.

Copyright In the Information Society - a Guide to National Implementation of the European Directive (Autorské právo v informační společnosti – průvodce národní implementací evropské směrnice), autor české kapitoly, vydání 2011.

Company law in Europe (Právo obchodních společností v Evropě), LexisNexis, autor české kapitoly, 2011.

On-line rozhovor pro Hospodářské noviny týkající se vymáhání práv duševního vlastnictví v souvislosti s novým filmem Harry Potter, 16. Července 2009.

Zákaz prodeje luxusního zboží na online tržištích v rozhodnutí SDEU, www.epravo.cz, 2.2.2018

Veřejné wifi sítě a GDPR, epravo.cz, 16. 3. 2018

ePrivacy – další rána pro digitální marketing?, Mediář, 1. listopadu 2018

Máte dotaz?

Kontakty